Hannah Gorham

Educational Psychologist

Dr Hannah Gorham är född i Sverige men tog sin doktorsexamen vid Exeter University 2009. Hennes titel är Educational Psychologist vilken inte finns i Sverige. Hon är verksam i Storbritannien där effekterna från lockdown av skolorna under Corona epidemin har fått långtgående konsekvenser för många barn. Hannah arbetar främst tillsammans med lärare som behöver stöd för att undervisa elever med inlärningssvårigheter.

Föredrag kan hållas på Svenska