Våra berättare

Sune Larsson

Entreprenör, klubbsekreterare för Berättarna

Lars Sjölund

Amatörhistoriker, f.d. pansarofficer och mångsysslare.

Kanda Örnefalk

Kvalificerad kock, Hemkunskapslärare

Johan Larsson

Marknadsförare med intresse för beteendevetenskap

Fidelia Hjelte

Verksamhetschef, Grillska Huset

Erik Huss

Glaciolog och journalist